Historien om RebildPorten

I gamle dage var de traditionelle røde træportaler 
fra statsskovene symbolet for Rold Skov og Rebild Bakker. 
Men nu har området fået en ny portal – RebildPorten, 
der nu er det samlingspunkt, der informerer, 
inspirerer og aktiverer de besøgende; en port til naturen, 
historien og de mange muligheder for oplevelser i området. 

"Kvaliteterne ligger ude i området. 
Portalen er som midten af en dartskive, hvor man sigter efter det centrale punkt, 
men senere oplever, at værdierne i lige så høj grad findes i yderkanten."
– sagt om RebildPorten ved workshop i Rebild. 

Portalen fungerer som en entre til området og giver de besøgende et overblik over den mangfoldighed af oplevelser, de kan finde i bakkerne, skoven og ved de øvrige attraktioner og aktiviteter der findes i Rebild. Det har længe været et ønske, at kunne formidle ideer og inspiration til turene i det unikke naturområde, så ingen står med fornemmelsen af at mangle noget ved ankomsten: Hvor skal jeg begynde og hvor skal jeg slutte?

Arkitektfirmaet CEBRA i Aarhus er tegnestuen bag den unikke bygning, som formmæssigt er inspireret af Rold Skov – både i sit udtryk og i sit materialevalg. De markante skråtstillede bjælker i bygningens facade beskrives som et lille stykke stiliseret skov med stammer og grene og gør RebildPorten til et vartegn for området. 

– Det har længe været et stort politisk ønske at kunne præsentere vores enestående natur og kultur, så både lokale borgere og turister kan drage fordel af det. Nu har vi fået et spændende hus og nogle helt fantastiske rammer, hvor der kan hentes gode ideer til at komme ud og opleve området, siger borgmester Anny Winther.

Bygningen og det tilhørende formidlingskoncept, er finansieret af Realdania, Det Obelske Familiefond og Rebild Kommune. Realdania har støttet projektet med 8 mio. kr., og Det Obelske Familiefond har givet 3,515 mio. kr. Rebild Kommune har bidraget med 6 mio. kr.

– Rold Skov og Rebild Bakker natur er enestående, og med færdiggørelsen af RebildPorten, er der skabt en platform, som med udgangspunkt i de stedbundne kvaliteter og potentialer, matcher området. Rebild Bakker og Rold Skov inviterer til fysisk aktivitet, og RebildPorten gør det lettere og mere attraktivt at bevæge sig ud i denne fantastiske natur, siger projektleder Eske Møller.

RebildPortens bærende idé er at lede de besøgende ud i terrænet. Den skal skabe synergi og fælles fortællinger i et stærkt og levende område med en stor mangfoldighed af engagerede aktører. Portalen skal være et udgangspunkt for "den gode oplevelse" og en formidling, der sætter den autentiske oplevelse i centrum.

Formidlingsdelen er udviklet af Idébureauet 2+1 i samarbejde med Naturstyrelsen, den kommunale naturvejledning, Rold Skov Natur- og Kulturcenter samt forfatteren Helge Qvistorff, som i årtier har gjort Rold Skovs historie levende. Publikum kommer til at opleve en udstilling, der bl.a. beskriver og introducerer den omgivende natur, skovens historie, skæve eksistenser samt udvandring og Rebildfester. Noget af udstillingen kan ses på traditionelle plancher, og andet kan man fordybe sig i ved hjælp af iPads.

Rebild Turistbureau, som bliver husets faste beboere, står for den personlige vejledning og betjening af RebildPortens gæster, og vil hjælpe med at sørge for, at alle får den bedste oplevelse.

HOVEDFORTÆLLINGEN KAN UNDERINDELES I 5 FORMIDLINGSSPOR

> Den store variation af naturtyper / biologi og geologi
> Aktiv brug af naturen / sundhed og motion
> Naturen som arbejdsplads / skovbrug, jagt, dyrehold mm.
> Skovens eventyr / røvere, hekse, trolde og krybskytter
> Udvandringshistorien og Rebildfesten

Rebild Turistbureau er klar til at betjene publikum, som kommer til at opleve en udstilling, der bl.a. beskriver og introducerer den omgivende natur, skovens historie, skæve eksistenser samt udvandring og Rebildfester. Noget af udstillingen kan ses på traditionelle plancher, og andet kan man fordybe sig i ved hjælp af iPads. For børnene er der indrettet en lille hule, hvor de kan høre røverhistorier.

Siden starten i 2009 har kommunen arbejdet med projektet der bl.a. har taget udgangspunkt i en rapport om mulighederne skrevet af forskere fra Aalborg Universitet. 
Der har løbende været holdt møder med de forskellig offentlige og private aktører, der har en interesse i områdets turisme. Senest har rådgivnings- og videncenter Dansk Bygningsarv  afleveret en rapport, der kommer med en række konkrete forslag til portalens udformning og indhold.

Finansieringen af RebildPorten kom på plads i forsommeren 2011 og derefter er processen gået slag i slag. Vinderprojektet blev udvalgt i januar 2012, og selve byggeriet startede samme år efter sommerferien.
– Det er mit indtryk, at der hele bordet rundt har været et godt samarbejde og en vilje til at præstere et ypperligt resultat. Især glæder det mig, at områdets egne formidlere og fortællere har taget projektet til sig, også når det gælder om at formidle digitalt. Jeg ser frem til at RebildPorten bliver et kraftcenter til gavn for det samlede turisterhverv, siger Anny Winther med anerkendelse af, at projektet har fulgt tidsplanen.

Et lille stykke skov

Arkitektfirmaet CEBRA i Aarhus er tegnestuen bag den unikke bygning, som formmæssigt er inspireret af Rold Skov – både i sit udtryk og i sit materialevalg. De markante skråtstillede bjælker i bygningens facade beskrives som et lille stykke stiliseret skov med stammer og grene og gør RebildPorten til et vartegn for området.

 – Det har længe været et stort politisk ønske at kunne præsentere vores enestående natur og kultur, så både lokale borgere og turister kan drage fordel af det. Nu har vi fået et spændende hus og nogle helt fantastiske rammer, hvor der kan hentes gode ideer til at komme ud og opleve området, siger borgmester Anny Winther.

Bygningen og det tilhørende formidlingskoncept, er finansieret af Realdania, Det Obelske Familiefond og Rebild Kommune. Realdania har støttet projektet med 8 mio. kr., og Det Obelske Familiefond har givet 3,515 mio. kr. Rebild Kommune har bidraget med 6 mio. kr.

 – Rold Skov og Rebild Bakker natur er enestående, og med færdiggørelsen af RebildPorten, er der skabt en platform, som med udgangspunkt i de stedbundne kvaliteter og potentialer, matcher området. Rebild Bakker og Rold Skov inviterer til fysisk aktivitet, og RebildPorten gør det lettere og mere attraktivt at bevæge sig ud i denne fantastiske natur, siger projektleder Eske Møller.

Idé og vision

RebildPortens bærende idé er at lede de besøgende ud i terrænet. Den skal skabe synergi og fælles fortællinger i et stærkt og levende område med en stor mangfoldighed af engagerede aktører. Portalen skal være et udgangspunkt for "den gode oplevelse" og en formidling, der sætter den autentiske oplevelse i centrum.

Formidlingen

Formidlingsdelen er udviklet af Idébureauet 2+1 i samarbejde med Naturstyrelsen, den kommunale naturvejledning, Rold Skov Natur- og Kulturcenter samt forfatteren Helge Qvistorff, som i årtier har gjort Rold Skovs historie levende. Publikum kommer til at opleve en udstilling, der bl.a. beskriver og introducerer den omgivende natur, skovens historie, skæve eksistenser samt udvandring og Rebildfester. Noget af udstillingen kan ses på traditionelle plancher, og andet kan man fordybe sig i ved hjælp af iPads.

Rebild Turistbureau, som bliver husets faste beboere, står for den personlige vejledning og betjening af RebildPortens gæster, og vil hjælpe med at sørge for, at alle får den bedste oplevelse.  

Begyndte i 2009

Siden starten i 2009 har kommunen arbejdet med projektet der bl.a. har taget udgangspunkt i en rapport om mulighederne skrevet af forskere fra Aalborg Universitet. 
Der har løbende været holdt møder med de forskellig offentlige og private aktører, der har en interesse i områdets turisme. Senest har rådgivnings- og videncenter Dansk Bygningsarv  afleveret en rapport, der kommer med en række konkrete forslag til portalens udformning og indhold.

Finansieringen af RebildPorten kom på plads i forsommeren 2011 og derefter er processen gået slag i slag. Vinderprojektet blev udvalgt i januar 2012, og selve byggeriet startede samme år efter sommerferien.
– Det er mit indtryk, at der hele bordet rundt har været et godt samarbejde og en vilje til at præstere et ypperligt resultat. Især glæder det mig, at områdets egne formidlere og fortællere har taget projektet til sig, også når det gælder om at formidle digitalt. Jeg ser frem til at RebildPorten bliver et kraftcenter til gavn for det samlede turisterhverv, siger Anny Winther med anerkendelse af, at projektet har fulgt tidsplanen.

Del denne side

Fakta om RebildPorten

Bag RebildPorten stod en styregruppe, som på daværende tidspunkt var borgmester Anny Winther, byrådsmedlem Leon Sebbelin og Thøger Elmelund Kristensen, samt direktør Lars Peter Schou.


RebildPorten er inspireret af Rold Skov – både i sit udtryk og i sit materialevalg. I projektforslaget beskrives bygningen som ”et lille stykke stiliseret skov med stammer og grene”.


RebildPorten er finansieret af Rebild Kommune, Realdania og Den Obelske Familiefond.


Teamet bag RebildPorten bestod af totalentreprenør HP Byg A/S, arkitektfirmaet CEBRA og ingeniørfirmaet Viggo Madsen.


Bag formidlingen stod Naturstyrelsen, idébureau 2+1 og Rold Skov Natur- og Kulturcenter, samt forfatter Helge Qvistorff.


Første spadestik blev taget den 9. august 2012 - her blev navnet "RebildPorten - Rold Skov og Rebild Bakker" offentliggjort. 

 

RebildPorten er kvadratisk, knap fem meter høj og har et areal på ca. 540 m2. 

>>

RebildPorten af Mikkel Frost CEBRA

" BY THE FOREST  //  
   ABOUT THE FOREST  //  
    LIKE THE FOREST  //  
        REBILD // "

AKVAREL  //  MIKKEL FROST  //  CEBRA 

ANNY WINTHER // 2012
REBILDPORTEN // SPADESTIK