Gravlev Sø

Gravlev Sø er beliggende i Lindenborg Ådal ved Rold Skov. Søen (ca. 65 ha) har eksisteret siden istiden som en udposning på Lindenborg Å.
I slutningen af 1800-tallet blev søen afvandet og åen ledt uden om i håbet om, at søbundens fede dynd kunne forvandles til bølgende kornmarker.
Stedet var dog for fugtigt, og tilmed satte jorden sig. Trods ihærdig dræning og pumpning blev det aldrig et eventyr.

I 1990’erne opgav ejerne at pumpe vandet væk, og søen genopstod.
Nyfredning af Gravlevdalen og statslig opkøb skabte grundlaget for en naturgenopretning, der har sikret søen og dens omgivelser som et enestående vådområde.

Åen løber stadig uden om søen, men Gravlev kilde sørger for, at søen er isfri til glæde for især gæs og ænder. Søen er desuden et yndet ynglested for mange andre spændende fuglearter.

Der findes en vandresti, der fører rundt om søen.


Del denne side

Opdateret af:

RebildPorten info@rebildporten.dk
 

Fakta

  • Type

    • Ådal

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 9.8253393173218
Latitude : 56.843902513836