Lille Blåkilde


Lille Blåkilde ligger vest-nordvest for Nørreskov nedenfor Slettingen Skovfogedhus (brandtomt). 
Lille Blåkilde er den største af kilderne i Rold Skov-området. Dens vandføring er ca. 150 l pr. sekund, og den afvander et område på 10-12 km2. 

Kilden er en blanding af en sumpkilde og en strømkilde. Vandet strømmer ud gennem flere små kratere - ofte med kalkbund, blandt andet lige under de store sten øverst i kilden ved stien. Kildens afløb findes ca. 70 m fra Lindenborg Å. 

I kilden findes blandt andet liden vandaks og spinkel vandaks. På kalkskrænterne, lige ovenfor kilden, findes en interessant kalkflora med blandt andet nøgleklokke, smalbladet klokke, bitter mælkeurt, bibernelle, liden snerre, vildtimian, smalbægret ensian og læge-baldrian. På vældengen, i nærheden af kilden, findes top-star, maj gøgeurt og kødfarvet gøgeurt. 

Området er fredet, og opgravning af planter er ikke tilladt.

Kildens mest berømte beboer er vårfluelarven Apatania Muliebris. Arten findes i vandløb ved ishavets kyster, samt i Norges og Alpernes stride bjergbække. Den burde ikke forekomme under vores klimaforhold, da den ikke tåler de høje sommertemperaturer, der normalt er i danske vandløb, for arten går til grunde, hvis vandets temperatur gennem længere tid overstiger 10 grader. Da kildens temperatur holder sig på 7,5 grader året rundt, når vandet derfor ikke den kritiske højde. 

Kilden rummer naturligvis en række af de mere almindelige kildedyr. Ved udløbet i Lindenborg Å kan man i maj måned ofte finde mange lampretter (fisk) fastsuget i jorden. 

I henhold til fredningen er det strengt forbudt at indsamle dyr og vade i kilden.

Det vides ikke, om kilden har haft religiøs betydning i oldtiden. Få hundrede meter syd for kilden findes rester af en oldtidsvej, så det er sikkert, at der har været menneskelig aktivitet i nærheden af kilden. Oldtidsvejen fører gennem skoven og ud til ådalen og har et vadested, der stadig kan spores syd for Lille Blåkildes udløb i Lindenborg Å.

Del denne side

Opdateret af:

RebildPorten info@rebildporten.dk
 

Kontakt

Adresse

Lille Blåkilde, Rold Skov
9520 Skørping

Fakta

  • Type

    • Naturreservat

Find vej

Find vej til dette sted

Fra

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 9.843920984
Latitude : 56.849710228